DANH MỤC
STT Mã CV Tên CV Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 FJP 01 vị trí Nhân viên kế toán Tokyo Nhật Bản 31-03-2016 Nộp hồ sơ
2 FJP 20 vị trí Nhân viên kinh doanh Tokyo, Osaka Nhật Bản 31-03-2016 Nộp hồ sơ
3 FJP 50 vị trí Kỹ sư cầu nối thiết kế CAD, CAE Tokyo, Tochigi, Hiroshima, Nagoya, Toyama Nhật Bản 31-03-2016 Nộp hồ sơ
4 FJP 40 vị trí Kỹ sư cầu nối phần cứng Kanto, Kansai Nhật Bản 30-05-2016 Nộp hồ sơ
5 FJP 10 vị trí Kỹ sư cầu nối Network Tokyo, Tochigi, Hiroshima, Nagoya Nhật Bản 30-03-2016 Nộp hồ sơ
6 FJP 150 vị trí Kỹ sư cầu nối Phát triển phần mềm Tokyo, Osaka, Nagoya, Nagaoka Nhật Bản 30-08-2016 Nộp hồ sơ
HỖ TRỢ ONLINE X