DANH MỤC

Du học Nhật Bản có bạn có bè không ngại thử thách

Tặng ngay 3 triệu VNĐ cho học viên giới thiệu bạn và 2 triệu VNĐ cho học viên được giới thiệu.

Nhằm mở rộng thông tin chương trình đến những bạn có cùng niềm đam mê IT với học viên chương trình DU HỌC và LÀM VIỆC tại Nhật, chương trình "THÊM BẠN THÊM VUI" mở ra sẽ đem lại nhiều niềm vui cho nhiều người. Tặng ngay 3 triệu VNĐ cho học viên giới thiệu bạn và 2 triệu VNĐ cho học viên được giới thiệu.

1.  Đối tượng áp dụng:

-          Học viên đã và đang tham gia chương trình 10K BrSE từ khóa 1 đến khóa 13 được gọi là "Người giới thiệu"

-          Ứng viên đã nộp hồ sơ thành công tham gia chương trình 10K BrSE và nộp phí làm hồ sơ lần 1 (20,000,000 VNĐ) được gọi “Ứng viên được giới thiệu"

 • Thời gian áp dụng: 02/01/2018 đến 10/02/2018

2. Điều kiện nhận thưởng

 • Người giới thiệu là học viên tham gia chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (10K BrSE)
 • Ứng viên được giới thiệu chưa có trong danh sách ứng viên đang được bộ phận tuyển dụng 10k tuyển chọn trong vòng 6 tháng
 • Ứng viên được giới thiệu chưa được tư vấn viên của chương trình 10K liên hệ trong vòng 6 tháng.
 • Ứng viên phải nộp hồ sơ tham gia chương trình, sang Nhật du học và nộp lệ phí 20.000.000 VNĐ

3. Phần thưởng:

 • Đối với người giới thiệu : 3,000,000 VNĐ /1 học viên thành công
 • Đối với người được giới thiệu : Giảm 2,000,000 VNĐ trực tiếp vào tiền đóng học phí cho lần đóng tiếp theo
 • Phần thưởng không được chuyển nhượng cho người khác

* Lưu ý: Số lượng ứng viên giới thiệu được tích lũy theo từng khóa tuyển sinh.

4. Thời điểm nhận thưởng

 • Sau khi ứng viên được giới thiệu nộp hồ sơ và học phí lần 1 thành công,  chương trình thanh toán 100% phần thưởng cho người giới thiệu và ứng viên được giới thiệu. 

5. Cách thức nhận thưởng

 • Đối với cựu học viên chương trình 10K BrSE tại Nhật
  • Học viên và Fsoft ký hợp đồng dịch vụ sau khi ứng viên được giới thiệu thành công tại Nhật theo mẫu Fsoft .
  • Fsoft chuyển tiền vào tài khoản học viên tại Việt Nam
 • Đối với cựu học viên và học viên mới tại Việt Nam:
 • Học viên và chương trình ký hợp đồng dịch vụ sau khi ứng viên được giới thiệu thành công
 • Fsoft chuyển tiền vào tài khoản học viên tại Việt Nam
 • Đối với học viên mới (khóa đang tuyển sinh):
 • Trừ trực tiếp vào lần đóng học phí tiếp theo tại Nhật

6. Cách thức giới thiệu ứng viên?

Người giới thiệu email giới thiệu ứng viên qua email của Tư vấn viên vùng miền  theo mẫu sau:

 • Họ và tên học viên
 • Email liên hệ:
 • Địa chỉ học viên:
 • Họ và tên ứng viên được giới thiệu
 • Email
 • Điện thoại
 • * Những lưu ý khác 

Phòng tuyển dụng của chương trình 10K có toàn quyền quyết định về việc tuyển ứng viên thành công dự vào quy trình tuyển dụng.

Phần thưởng không được chuyển nhượng cho người khác

Liên hệ

Tất cả các thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối qua

email: 10kbrse@fsoft.com.vn

Hoặc hotline: 

Hà Nội:  0943 382 308

Đà Nẵng: 0944 352 610

Hồ Chí Minh: 0971 023 041

                                                                                                         Go Japan - Make IT happen

 

 

Tin tức khác
HỖ TRỢ ONLINE X