DANH MỤC

Quy trình tuyển chọn

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 10.000 KỸ SƯ CẦU NỐI

Để đảm bảo khả năng học ngoại ngữ tốt tại Nhật, xin việc thành công của học viên sau khi tốt nghiệp tại Nhật, bắt đầu từ khóa 09 (khóa sang Nhật tháng 7/2017), chương trình 10K BrSE đã áp dụng quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng đối với hàng nghìn hồ sơ gửi về chương trình để tìm ra những kỹ sư CNTT có đủ tay nghề kỹ thuật, khả năng học ngoại ngữ và định hướng tương lai phù hợp với bản thân và chương trình.

Quy trình tuyển chọn học viên của chương trình 10.000 Kỹ sư Cầu nối (10K BrSE):
☞ BTC nhận hơn 2000 hồ sơ cho mỗi kỳ tuyển sinh và 2000 hồ sơ được chọn lọc để trở thành học viên 10K BrSE như thế nào thông qua Quy trình tuyển chọn học viên 10K BrSE như sau:

1. Chọn lọc hồ sơ phù hợp: Tốt nghiệp hệ ĐH + Lập trình
2. Thi tuyển trắc nghiệm: Tiếng Anh + Kỹ thuật
3. Phỏng vấn hội đồng: Định hướng + khả năng học ngoại ngữ
☛ Trở thành học viên chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối

\

 

 

HỖ TRỢ ONLINE X