DANH MỤC

Hướng dẫn ôn thi Entry Test

Nhằm giúp ứng viên quan tâm đến chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (10K BrSE) có thể chuẩn bị, ôn tập kiến thức để làm bài thi tốt hơn, BTC chương trình 10K BrSE cung cấp một số thông tin, dạng câu hỏi, phạm vi kiến thức ra đề thi cho các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java, PHP,...

  • C

http://kysucaunoi.vn/uploads/Files/huong-dan-thi-entry-test-c(1).pdf

  • C++

http://kysucaunoi.vn/uploads/Files/huong-dan-thi-entry-test-c.pdf

  • Java

http://kysucaunoi.vn/uploads/Files/huong-dan-thi-entry-test-java.pdf

  • .Net

http://kysucaunoi.vn/uploads/Files/huong-dan-thi-entry-test-net.pdf

  • PHP

http://kysucaunoi.vn/uploads/Files/huong-dan-thi-entry-test-php.pdf

Chúc các ứng viên ôn tập tốt và hoàn thành xuất sắc bài thi của chương trình.

10K BrSE

Go Japan - Make IT happen

HỖ TRỢ ONLINE X