DANH MỤC
Lễ Tốt Nghiệp khóa 01 tại Nhật: 100% học viên có việc làm

Lễ Tốt Nghiệp khóa 01 tại Nhật: 100% học viên có việc làm

Ngày 23/3, tại Sunshine City Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản, FPT Software phối hợp cùng Viện Ngôn ngữ Meros tổ chức Lễ Tốt...
Tháng 03 năm 2016
Lễ Tốt Nghiệp khóa 01 tại Nhật: 100% học viên có việc làm Lễ Tốt Nghiệp khóa 01 tại Nhật: 100% học viên có việc làm

Ngày 23/3, tại Sunshine City Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản, FPT Software phối hợp cùng Viện Ngôn ngữ...

HỖ TRỢ ONLINE X