DANH MỤC

ĐÀO THỊ KHÁNH TRANG

Học viên khóa 03

"Chương trình trao cơ hội mới cho tôi để thử thách bản thân và nâng cao ngoại ngữ. Kỹ sư CNTT làm việc tại Nhật chính là cánh cửa mở ra chặng đường phát triển sự nghiệp của tôi ngay trước mắt."

Học viên khác
HỖ TRỢ ONLINE X